Enter the content which will be displayed in sticky bar
Call Us Now! 075689079
กรมประชาสัมพันธ์และ Google เชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก
The Public Relations Department of Thailand, together with Google would like to invite the public to share their condolences
over the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand,
no matter where you are in the world.

Welcome Happy Radio Krabi.


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ เอฟ.เอ็ม.มีเดีย ได้ดำงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศทางคลื่น FM ความถี่ 100.50 MHz Happy Radio คลื่นแห่งรอยยิ้มและความสุข ทะเบียนอนุญาตเลขที่ B0-S10030-1212-56 ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0813555001003 ได้ทำการออกอากาศ ณ บ้านเลขที่ 273 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ คลอบคลุมพื้นที่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง
โทร 075-689-079 มือถือ 098-050-9986

แอพพลิเคชั่น ผ่าน Google Play Store

facebook .

   

   

  ข่าวล่าสุด.

   

  Our Networks

  SpotifySoundcloudBeatportBandcampLast fmYoutube